Werkwijze

Hoewel elke therapie anders is, doordat zoveel mogelijk afgestemd wordt op de individuele en unieke eigenschappen, zijn er een aantal algemene aspecten in mijn werkwijze.

Bij de telefonische aanmelding wordt kort doorgesproken wat de zorgen en vragen zijn en als de inschatting is dat dit zaken zijn waarmee ik kan helpen wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.

In het eerste gesprek maken we kennis en zal ik vooral vragen naar de zorgen en vragen die er op dit moment bij jou of jullie liggen.

Soms kunnen we na het eerste gesprek direct van start gaan met een therapie, maar meestal is het efficiënter om eerst een gesprek te hebben over de ontwikkeling van de aangemelde cliënt, aangezien dit belangrijke aanknopingspunten voor verandering kan geven.

Bij het werken met kinderen/jongeren, kan een therapie bestaan uit individuele therapie voor het kind/de jongere in combinatie met gesprekken met ouders, uit alleen gesprekken met ouders, uit gesprekken met het gezin of een combinatie hiervan. Wanneer je je als volwassene bij mij aanmeldt, zal er meestal in een individuele therapie gewerkt worden, maar indien wenselijk kunnen belangrijke anderen (in overleg) betrokken worden. 

Er wordt gewerkt met verschillende methodieken vanuit verschillende invalshoeken, zoals cognitieve (gedrags-) therapie, systeemtheoretische methoden, oplossingsgerichte therapie en EMDR. 

In het werken met kinderen wordt regelmatig gebruik gemaakt van spel, verhalen, beweging en creatieve technieken omdat dit aansluit bij de belevingswereld en manier van verwerken van kinderen. Bij jongeren en volwassenen wordt er meer gebruik gemaakt van gesprek en soms van oefeningen. 

Voor start van de therapie wordt afgesproken aan welke doelen wordt gewerkt en op welke manier. 

Als er sprake is van een crisis binnen kantoortijden kan telefonisch contact opgenomen worden met de praktijk. Als er zich een crisis voordoet buiten kantoortijden dient de huisartsenpost van de eigen huisarts gebeld te worden.