Kosten en vergoeding

De wijze van vergoeding van de therapie of hulp hangt af van de leeftijdscategorie van de aangemelde cliënt.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt de zorg vergoed door de gemeente waarin het kind of de jongere ingeschreven staat, bij mensen vanaf 18 jaar vergoedt de ziektekostenverzekering.  De gemeenten en de ziektekostenverzekeringen hanteren een verschillend systeem van vergoeden.

Indien er geen contract met de gemeente is of wanneer je er voor kiest af te zien van vergoeding door gemeente of ziektekostenverzekeraar en de therapie zelf te betalen, dan wordt een tarief van € 100,- per gesprek in rekening gebracht, waarvan 45 minuten besteed wordt aan het gesprek en 15 minuten aan verslaglegging.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar: Sinds 2015 wordt psychologische hulp voor kinderen niet meer door de ziektekostenverzekering, maar door de gemeente vergoed.
Mijn praktijk heeft in 2024 contracten voor vergoede zorg met de gemeenten: Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Afhankelijk van de aard en de ernst van de zorgen en de vragen wordt een inschatting gemaakt van de benodigde duur en intensiteit van de therapie; vervolgens wordt een ‘beschikking’ voor vergoeding bij jullie gemeente aangevraagd. Met ingang van 2024 heeft de praktijk geen contract meer met de gemeente Amsterdam/Weesp, zorg voor kinderen en jongeren uit die gemeenten binnen mijn praktijk wordt dus niet meer vergoed. 

 Volwassenen vanaf 18 jaar: Met ingang van 1 januari 2022 wordt psychologische hulp voor volwassenen vanaf 18 jaar, vergoed door de ziektekostenverzekeraars, waarbij een nieuw systeem wordt gehanteerd, het Zorgprestatiemodel. Aan het begin van de therapie wordt door middel van gesprek en een vragenlijst een inschatting gemaakt van de benodigde tijdsduur van de therapie. Wanneer ik een contract heb met een zorgverzekering,  vergoed deze de therapie in mijn praktijk, met uitzondering van het eigen risico. Indien je verzekerd bent bij een ziektekostenverzekering waarmee de praktijk geen contract heeft, wordt meestal een deel en soms het geheel vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die je hebt. Neem contact op met je verzekering om precies te weten hoeveel er vergoed zal worden. De zorgverzekering vergoedt de zorg als door de huisarts (of medisch specialist) verwezen is.
De praktijk heeft in 2024 contracten met verzekeraars: VGZ, OWM zorg en zekerheid, ONVZ, Salland, Zilveren Kruis, ASR, Caresq en DSW (let op: onder deze verzekeraars vallen verschillende merken).

Afspraken
Uiteraard kan het voorkomen dat een afspraak afgezegd of verplaatst moet worden. Indien je een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, breng ik 50 euro in rekening. Dit wordt overigens niet vergoed door de gemeente of verzekering.