Aanmelding

Ouders kunnen hun kind, of jongeren/jongvolwassenen kunnen zichzelf aanmelden door telefonisch contact met mij op te nemen. Tijdens een kort telefonisch gesprek wordt ingeschat of de vraag waarmee aangemeld wordt een vraag is die ik kan beantwoorden in mijn praktijk, of dat beter doorverwezen kan worden. 

Verwijzing
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er altijd een verwijzing nodig. Voor kinderen en jongeren tot 18  jaar kan de huisarts een verwijsbrief schrijven, maar ook een medisch specialist of het ouder- en kindteam van de gemeente waar u woont. 

Voor (jong)volwassenen van 18 jaar of ouder is er een verwijsbrief van de huisarts of van een medisch specialist nodig. 

Toestemming
Voor het aanmelden van een kind tot 12 jaar dienen beide gezaghebbende ouders/verzorgers toestemming te geven, voor kinderen vanaf 12 jaar moet ook het kind toestemming geven en vanaf 16 jaar volstaat de toestemming van de jongere zelf. Indien één van de ouder/verzorger gezaghebbende is, dient van de bepaling daarvan een kopie van het gezagsregister (verkrijgbaar bij de rechtbank in het arrondissement waar uw kind geboren is) meegenomen te worden. Los van deze wettelijke regels kan het echter in sommige gevallen toch belangrijk zijn om ook de ouder die wettelijk geen gezag over het kind heeft, bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg met het kind of de jongere en uiteraard met de gezaghebbende ouder/verzorger. 

Hieronder staan de aanmeldformulieren. Graag wil ik jullie vragen om een ingevuld en uitgeprint exemplaar van het formulier ‘gegevens en toestemming’ mee te brengen naar het eerste gesprek. 

Hier vind je een formulier ‘gegevens en toestemming’ voor cliënten tot 18 jaar.

Hier een formulier ‘gegevens en toestemming’ voor cliënten vanaf 18 jaar.

Wachtlijst
Er is op dit moment helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen in de praktijk.  

Voor volwassenen (boven de 18 jaar) geldt: als je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met je zorgverzekering en vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekering kan ondersteuning bieden, zodat je binnen 4 weken na het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).