Welkom

Welkom op de website van praktijk Hermens. Vrijgevestigde psychologiepraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wachttijd: Er is op dit moment helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen in de praktijk. Zie verder bij Aanmelding.

Wijziging vergoeding jeugd: Met ingang van 2024 heeft mijn praktijk geen contract meer met de gemeente Amsterdam/Weesp en wordt zorg voor kinderen tot 18 jaar uit Amsterdam en Weesp niet meer vergoed. Met de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel is er nog wel een contract voor vergoeding. Zie verder bij Kosten en vergoeding.

In de praktijk bied ik psychologische hulpverlening en therapie aan kinderen, jongeren, hun ouders of gezinnen en aan volwassenen. Daarbij maak ik gebruik van verschillende methoden en zoek naar een manier van werken die aansluit bij de vraag of het probleem, maar vooral ook bij het unieke kind, de jongere, jongvolwassene en/of de ouders en het gezin. Ik werk daarbij altijd vanuit een systeemtheoretische visie. Dit laatste wil zeggen dat ik oog heb voor invloeden van verschillende contexten, bijvoorbeeld contexten waarin kinderen opgroeien, waarin mensen en gezinnen wonen, studeren, werken en waarin ouders opvoeden. 

Vragen vanuit kinderen, jongeren en volwassenen waarmee ik werk zijn bijvoorbeeld: 
Hoe kan ik omgaan met ingewikkeldheden in vriendschappen, hoe kan ik makkelijker contact maken met anderen, makkelijker spreken met anderen over wat mij bezighoudt, hoe kan ik omgaan met mijn verdrietige of sombere buien, met het verliezen van dierbaren, met mijn (faal)angst, of met mijn boosheid, negatieve gedachten over mijzelf, of met terugkerende gedachten aan- of dromen over iets naars dat ik heb meegemaakt of gezien.

Vragen vanuit ouders kunnen zijn; hoe kan ik, of kunnen wij ons kind helpen bij het overwinnen van een probleem, hoe kunnen we omgaan met de soms tegenstrijdige signalen van ons kind, moeten we ons kind stimuleren of juist beschermen.. of iets daar tussenin? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet steeds in strijd terecht kom met mijn kind, hoe kan ik ermee omgaan dat ik soms niet de ouder ben die ik eigenlijk wil zijn, hoe kunnen we het best omgaan met verschil in visie tussen ons als opvoeders.

Uiteraard is deze lijst van voorbeelden verre van een volledige opsomming van vragen waarmee je of jullie bij mijn praktijk terecht kunnen. Als je erover twijfelt of je met jou of jullie vraag bij mij aan het goede adres bent, kan er altijd telefonisch overleg plaatsvinden.